• CLASSIC WOOLLEN FLANNEL 8422102
  • CLASSIC WOOLLEN FLANNEL 8422102
CLASSIC WOOLLEN FLANNEL
Tan Solid
Product Code: 8422102
Composition: 100% S100's WO Woollen Spun
Weight: 340gm 11oz

In stock